Humurino-2010: raporto de jaltanoj

La 31-an de marto 19 jaltanoj veturis al Odeso por partopreni la tradician 1-aprilan Feston de Humuro. La renkontiĝon flanke de odesanoj preparis odesa urba Esperanto-klubo "Blanka Akacio".

La 1-an de aprilo, frumatene, ni alveturis Odeson kaj nin renkontis Ihor Glagolevskij, kiu akompanis ĉiujn al la klubejo. Du el la jaltanoj decidis noktumi en la klubejo, aliaj veturis al turista bazejo, kiun por ni trovis Tom Ĥaĉatrjan. Post 20-minuta veturado en buso ni atingis la bazon kaj estis tre mirigitaj, ke ĝi estas ĉe la maro. Ni mendis 2 ĉambrojn kaj plenigis ilin (po 8 personoj en ĉiu ĉambro). Pagis ni po 40 hrivnoj por du noktumoj. Reveninte urben, ni ekskursis tra la urbo, ekskursigis nin Ihor.

Je la 15-a ni kaj la odesanoj kolektiĝis apud la klubejo, kie Viktor Vilĥa instrukciis ĉiujn pri la konduto en la Karnavala irado. Ĉiuj ricevis ŝildetojn kaj verdajn tukojn. Al la odesanoj grandan sloganon "Одесские таланты, учите эсперанто!" (Odesaj talentoj, lernu Esperanton!) faris la magistrata organizaĵo, kiu respondecis pri la festo. Ni formis kolonon, kaj piede ekpaŝis al destinita por la kolono loko. La E-kolono estis 12-a el 49, kiuj partoprenis en la tuturba parado. Partoprenon en la demonsracio organizis Tamara Popova, la vic-prezidanto de odesa E-klubo.

En la unua vico paŝis esperantistoj el ambaŭ niaj urboj, en la dua Tamara Popova, Viktor Vilĥa, mi, Ihor Glagolevskij kaj Lilija Solomko. En la kolono estis jaltaj, odesaj esperantistoj kaj studentoj de Politeknika universitato, al kiuj Tamara instruas termodinamikon. Mi estis vestita en frako, imitante Zamenhof. Odesanoj enmanigis al mi grandan flagon, per kiu mi devis svingi kaj kiun de tempo al tempo ili forprenis, ĉar mi jen forgesadis svingi, jen batis iun per la flago.

Marŝis ni gaje, entuziasme, kantante kaj kriante po trifoje ĥore: "Esperanto estas, Esperanto vivas!" Jaltanoj kantis "Plenigu la glasojn", "Ra-sa-sa" kaj kune kun la urba blovinstrumnentara orkestro (kiu ĝuste postsekvis nin) la faman odesan kanton (tradukitan de Semen Vajnblat) "Ho, Odeso, la perlo ĉe la maro".

Atinginte la tribunon, ni aŭskultis nemallongan rakonton pri Esperanto, kiun faris per mikrofono komentisto de la Karnavala irado.

Nian kolonon oni montris televide, do propaganda celo estis atingita, sed ne tute, ĉar, bedaŭrinde, ideo surskribi sur niaj sloganoj "www.lernu.net" venis tre malfrue…

Veninte al la fina loko ni havis eblecon rigardi kaj foti aliajn kolonojn.

Matene la 2-an de aprilo okazis pli detala ekskurso tra la urbo, kiun gvidis Ihor Glagolevskij. Odesanoj montris al gastoj centron de la urbo, havenon, Potemkin-ŝtuparon, monumenton al Duko de Richelieu, Voroncovan palacon, bulvardon je nomo de Ĵvaneckij, artan muzeon, urban ĝardenon kun skulptaĵoj kaj monumentoj, palacon de Irana Ŝaĥo ktp…

Ne ĉion odesanoj sukcesis montri, tamen la korton de domo 3 laŭ strato Deribasovskaja ili ne preterpasis. Ĉi-tie ekde 1957 jaro staras monumento (farita de odesa skulptisto Nikolao Blaĵkov) al Kreinto de Esperanto Ludoviko Zamenhof.

Je la 3-a tage ni venis al Politeknika universitato (la ejon disponigis Tamara Popova), kie okazis nia komuna koncerto. La jaltanoj por la koncerto speciale preparis du sketĉojn. Odesanoj plenumis kantojn, versojn kaj organizis rolludon, siajn versojn deklamis L.Orajevskaja, laŭreato de internaciaj literaturaj konkursoj. En la ejo, kie okazis la koncerto, ankaŭ estis ekspozicio de E-gazetoj kaj kolekto de krokodiloj.

Vespere multaj jaltanoj vizitis la faman odesan operejon (al kiu la plej ĉipaj biletoj kostis nur 20 hrivnoj), kiu estas agnoskata kiel unu de la plej belaj konstruaĵoj en la mondo.

La 3-an de aprilo matene estis libera programo. Je la tria horo tage ĉiuj kolektiĝis en la klubejo, kie okazis solena ĉetabla renkontiĝo, organizita de la odesanoj (Lilija Solomko respondecis pri manĝaĵoj kaj regaloj). Sonis kantoj, tostoj.

Dankon al la odesanoj kaj persone ĉefaj organizantoj Semjon Vajnblat, Tamara Popova, Ihorj Glagolevskij, Viktor Vilĥa, Tom Ĥaĉatrjan, Lilija Solomko, Ludmila Orajevskaja, Valentina Pogoreckaja.

Jaltanoj forveturis kontentaj pri la vojaĝo kaj esperas sekvajare denove esti gastoj de “Blanka Akacio” kaj partopreni la Paradon.

Jefim Zajdman

* * *