Tra ĉefaj stratoj kun orkestro

(La Ondo de Esperanto, n-ro 6'2011)

Reviviĝis la esperantista tradicio viziti la sud-ukrainan urbon Odeso dum la humurfesto Humurino por partopreni la feston kaj propagandi Esperanton en la granda festa procesio. 

En Humurino-2011 partoprenis 25 jaltanoj, 13 kievanoj, 3 ĥarkovanoj kaj multaj odesanoj. La 1an de aprilo estis organizita paŝado en festa procesio tra centraj stratoj de Odeso. Jaltanoj preparis facile skandeblajn ruslingvajn sloganojn, ekzemple: "Эсперанто в интернете изучают даже дети! www.lernu.net" kaj "Эсперанто — учение без мучения! www.lernu.net" kaj aliajn, kiujn portis ĉ. 60 esperantistoj kun verdaj koltukoj, inkluzive de gastoj el Pollando kaj Belgio kaj de infanoj el Odesa internulejo, kiuj finis elementan Esperanto-kurson de Tamara Popova. Odesanoj preparis mil vizitkartojn, kiujn dum la karnavalo kaj en la postaj du tagoj oni disdonadis al irantoj kaj spektantoj. 

La 2an de aprilo okazis komuna fotado ĉe la monumento Zamenhof, farita de skulptisto Nikolaj Blaĵkov, kaj ekskursoj en la urbo laŭ du itineroj. 

La 3an de aprilo okazis koncerto, kiu komenciĝis per honorigo de Semjon Vajnblat okaze de la 75-jara jubileo. Li montris la ĵus eldonitan kolekton Fajro de amo de siaj kantoj en la rusa kaj Esperanto. La Jalta Esperanto-teatro Improvizo (reĝisoro Svetlana Kravcova) prezentis skeĉojn en la rusa kaj en Esperanto. En paμzoj estis prezentitaj kantoj. Krom tio odesanoj okazigis konkurson de anekdotoj, proprajn poemojn legis Ljudmila Orajevskaja. 

Bonvenon al Humurino-2012!

Semjon Vajnblat, Jefim Zajdman

  

***